Dokumenty

Regulamin stowarzyszenia zwykłego


Projekt Chojnicka Samorządność


 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Projekt Chojnicka Samorządność.
 2. Nazwa Stowarzyszenie jest prawnie zastrzeżona.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat chojnicki.
 4. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Chojnicach przy ulicy Bytowskiej 126.
 5. Pierwszym przedstawicielem Stowarzyszenia jest przewodniczący Pan Michał Januszewski
 6. Funkcja przewodniczącego Stowarzyszenia jest kadencyjna. Jedna kadencja trwa 6 miesięcy. Istnieje możliwość pełnienia funkcji przewodniczącego przez dwie pełne kadencje po których musi nastąpić roczna przerwa po której to ponownie można zostać wybranym do pełnienia funkcji przewodniczącego.
 7. Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w ostatnim miesiącu trwania bieżącej kadencji przewodniczącego.
 8. Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach i niniejszego regulaminu.
 9. Działalność Stowarzyszenie jest oparta na pracy społecznej jego członków.
 10. Cele Stowarzyszenia:
a)      popularyzacja wiedzy o samorządności
b)      aktywizacja członków lokalnej społeczności w kierunku partycypacji w działaniach samorządu
c)      prowadzenie prelekcji, spotkań, konferencji służących edukacji do aktywnej partycypacji obywateli w życiu samorządu
d)     promocja i popieranie postaw obywatelskich
e)      organizacja forum wymiany idei obywatelskich pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami
 1. Stowarzyszenie organizuje swoje cele przez:
a)      organizację spotkań, prelekcji, konferencji
b)      prowadzenie niedochodowych cyklicznych programów edukacji obywatelskiej
c)      współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
d)     współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi
e)      prowadzenie działalności wydawniczej niedochodowej

12. Stowarzyszenie rozpoczyna działalność z chwilą rejestracji przez Starostę Powiatu Chojnickiego.Dokument wydany z up. Starosty Chojnickiego, potwierdzający rejestrację Stowarzyszenia: