Misja


Stowarzyszenie nie przyjmuje żadnych idei światopoglądowych, nawet członkowie założyciele prezentują zróżnicowane stanowiska w sprawach politycznych i społecznych. Łączy ich jedno, pragnienie aby w warunkach społeczeństwa obywatelskiego głos mieszkańców naszego miasta stał się silny i słyszalny.

Celami działalności Projektu Chojnicka Samorządność, zgodnie z regulaminem są:

a) popularyzacja wiedzy o samorządności

b) aktywizacja członków lokalnej społeczności w kierunku partycypacji w działaniach samorządu

c) prowadzenie prelekcji, spotkań, konferencji służących edukacji do aktywnej partycypacji  obywateli w życiu samorządu

d) promocja i popieranie postaw obywatelskich

e) organizacja forum wymiany idei obywatelskich pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami.