O nas


Violetta Róża Kasprzak, lat 49, mężatka, troje dzieci.
Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Od 23 lat zatrudniona w chojnickim szpitalu.
Czynny członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Zainteresowania: muzyka, taniec, sport, działalność społeczna.

Alicja Katarzyna Kreft, lat 49, mężatka.                   
Magister filologii polskiej z bibliotekoznawstwem Absolwentka Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej W Bydgoszczy, dodatkowo studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Firmą i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej oraz podyplomowych Studiów Nadzoru Pedagogicznego i Ewaluacji na Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistycznej ( tytuł ewaluatora placówek edukacyjnych).
Przez 27 lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego, dodatkowo przez 13 lat jako wicedyrektor w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach. Wieloletni egzaminator i weryfikator egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej.
Odznaczona srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP.
Zainteresowania: technologie informacyjno - komunikacyjne, język angielski, literatura piękna.


Fot. Monika Szymecka.

Barbara Strzałkowska

Absolwentka WSP w Słupsku. Wieloletnia dyrektorka chojnickich przedszkoli. Propagatorka wychowania integracyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.Organizowała pomoc  dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów związanych z innością ich dzieci.
Ukochany sport to żeglarstwo. Działając w PCHS ma nadzieję, że wskazanie władzy  złych działań, pozwoli na polepszenie jakości życia społeczności lokalnej i lepszy, szerszy rozwój naszego miasta. Od 18 stycznia do 16 lipca 2013 roku przewodnicząca stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność.
Motto Barbary Strzałkowskiej to : " Uczciwość w każdym działaniu".
Jacek Studziński 


Jacek Studziński lat 48. Wykształcenie wyższe na kierunku politologia o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem. Żonaty, ojciec dwóch synów. Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. Działacz kultury i społeczny. Związany był z chojnickimi i krajowymi organizacjami kulturalnymi. Obecnie wolny „strzelec”. Sympatyk Grupy Poetyckiej „Na Oścież” działającej przy Chojnickim Domu Kultury. Ostatnio kojarzony jest przede wszystkim ze swej działalności w stowarzyszeniu Projekt Chojnicka Samorządność, któremu przewodniczył w 2012 roku przez dwie półroczne kadencje. Nie jest jednak nowicjuszem w działalności społecznej. Pierwszy raz można było o nim usłyszeć, gdy na początku lat 90 zabiegał u władz miasta o zgodę na organizację Festiwalu Teatrów Ulicznych. Był w tym czasie aktorem Teatru Niepokornego. Pisze wiersze i fraszki. Te pierwsze ukazały się w tomiku poetyckim pt. „Na rozdrożu”, trzech almanachach poetyckich „Polska Poetów 1993”, „Uśmiech losu” i „Światło i słowo” oraz w takich katolickich czasopismach, jak „Pielgrzym”, „Co słychać w Nawojowej” oraz w "Posłańcu Ducha Świętego". W 2009 roku wiersze Jacka Studzińskiego znalazły się w kalendarzu zatytułowanym "Jestem przemijaniem" wraz z interesującymi fotografiami Małgorzaty Kossakowskiej. Jego teksty pojawiały się także w miesięczniku Gazeta Chojnicka. Studziński to także jeden z pionierów rozgłośni „Radio Weekend”, wraz z przyjaciółmi współtworzył program „Rozmaitości”, prowadził wywiady i zbierał materiały do bloku informacyjnego lokalnych wiadomości. Juror sztandarowej imprezy Zespołu Szkól Licealnych w Chojnicach zatytułowanej „Kwietniowe Spotkania z Poezją”. Przez dwie kadencje (1994-98 i 1998-2002) był miejskim radnym. Kierował komisją zdrowia, opieki społecznej i ds. rodziny. Dodatkowe hobby, poza polityką samorządową to praca w przydomowym ogródku oraz prowadzenie internetowego bloga.
Kontakt: studziki@wp.pl

                                                                                     


Mariusz Brunka. Absolwent UMK w Toruniu, prawnik, od 2006 r. dyrektor i kanclerz PWSH "Pomerania". Popularyzator prawa komunalnego (m.in. współautor "Słownika samorządu terytorialnego). Prezes Fundacji Fuhrmanna w Chojnicach. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii i aktywizacji społeczności lokalnych. Swoją obecność w Projekcie Chojnicka Samorządność traktuje jako kolejny element zabiegów w mobilizowaniu obywateli do działalności społecznej.

                                                             Radosław Sawicki


Radosław Sawicki. Działacz ekologiczny. Na co dzień koordynator międzynarodowego projektu edukacyjno-artystycznego "Zwierzpospolita Polska" realizowanego przez Fundację Dzika Polska. Wiceprezes tejże fundacji. Od wielu lat także prezes chojnickiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Wspólna Ziemia". Co roku od wczesnej wiosny do późnej jesieni współpracownik Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce. Edukuje przyrodniczo dzieci i młodzież na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W 2004 roku na fali emigracji zarobkowej udał się do Irlandii, gdzie spędził pięć lat życia. Z wykształcenia historyk i elektronik. Z przekonań anarchista. Od 16 lipca 2013 roku przewodniczący stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność.

 dublin77@gmail.com
(+48) 660040248 begin_of_the_skype_highlighting           
 (+48) 660040248      end_of_the_skype_highlighting


Marzenna Osowicka
Marzenna Osowicka.  Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niezmiennie od 1989r. nauczyciel w Gimnazjum nr 1. Przewodnicząca społecznej komisji nauczycieli domagającej się wyjaśnienia afery finansowej w macierzystej szkole. Współtwórca Fundacji Fuhrmanna. Propagatorka przeniesienia na lokalny grunt idei ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” – budowania dialogu mieszkańców z ich reprezentantami w samorządzie lokalnym. Współzałożycielka i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ósemka” Chojnice funkcjonującego prężnie od lat 10. Współorganizatorka imprez sportowych. Entuzjastka upowszechniania i rozwoju sportu dzieci, młodzieży i dorosłych. Pasjonatka tenisa stołowego, pływania, siatkówki i szachów. Jej udział w Projekcie Chojnicka Samorządność to kontynuacja autentycznego zainteresowania sprawami lokalnej społeczności, świadomość potrzeby animowania partycypacji obywatelskiej i integracji mieszkańców wokół rozwiązywania wspólnych  problemów.

informacje kontaktowe: