Kandydaci do Rady Miejskiej

Radosław Wojciech Sawicki, Okręg nr 3 Radosław Sawicki, przedsiębiorca, przewodnik turystyczny po Borach Tucholskich, edukator i działacz ekologiczny, prezes Stowarzyszenia "Wspólna Ziemia". Współpracownik Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce. Edukuje przyrodniczo dzieci i młodzież na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W 2004 roku na fali emigracji zarobkowej udał się do Irlandii, gdzie spędził pięć lat życia. Wrócił do Chojnic w 2009 roku. Od tego czasu prowadzi blog, w którym w sposób często krytyczny opisuje chojnicką rzeczywistość (wspolnaziemia.org/radek). Studiował historię na UMK w Toruniu. Były przewodniczący stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność.


Kamil Wojciech Kaczmarek, Okręg nr 6  33 lata, chojniczanin z wyboru, kierownik ds. logistyki w prywatnym przedsiębiorstwie. Od najmłodszych lat wolontariusz, działacz organizacji pozarządowych, studenckich, aktywnie zaangażowany w życie publiczne. Po sześciu latach pracy na emigracji osiadł w Chojnicach.  Prezes lokalnego Klubu Gazety Polskiej. Organizator akcji „Bezpieczne przejście”, „Okrągłego stołu na rzecz bezpieczeństwa na drogach” i otwartej sesji „Obywatelskiej Rady Miasta”. Inicjator dyskusji nad Publicznym Rejestrem Umów. W swoich zainteresowaniach podejmuje najczęściej zagadnienia przejrzystości władzy, zadłużenia, bezrobocia i  transportu. Właśnie tymi tematami chciałby się zająć w nowej   Radzie Miasta.


Krzysztof Haliżak, okręg nr 8 44 lata. Wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne. Radny Rady Miejskiej Chojnic w latach 1998-2002 oraz 2010-2014. Od 25 lat politycznie związany z Januszem Korwin-Mikke.  Członek Kongresu Nowej Prawicy.


Jacek Bronisław Studziński, okręg nr 9Lat 49, żonaty, dwóch synów, wykształcenie wyższe. Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. Działacz kultury i społeczny. Związany był z chojnickimi i krajowymi organizacjami kulturalnymi. Obecnie „wolny strzelec”. Ostatnio kojarzony jest przede wszystkim ze swej działalności w stowarzyszeniu Projekt Chojnicka Samorządność. Nie jest  nowicjuszem w działalności społecznej. Pierwszy raz można było o nim usłyszeć, gdy na początku lat 90 zabiegał u władz miasta o zgodę na organizację Festiwalu Teatrów Ulicznych. Był w tym czasie aktorem Teatru Niepokornego. Pisze wiersze i fraszki. Opublikowane między innymi w tomiku poetyckim „Na rozdrożu”, „Kwartalniku Chojnickim”, almanachach poetyckich oraz w czasopismach. Studziński to także jeden z pionierów rozgłośni „Radio Weekend”, wraz z przyjaciółmi współtworzył program „Rozmaitości”. Juror sztandarowej imprezy Zespołu Szkól Licealnych w Chojnicach zatytułowanej „Kwietniowe Spotkania z Poezją”. Przez dwie kadencje (1994-98 i 1998-2002) był miejskim radnym. Kierował komisją zdrowia, opieki społecznej i ds. rodziny. Będąc radnym, wielokrotnie udowodnił swoją troskę o dobro społeczne.


Kornelia Katarzyna Żywicka, okręg nr 11Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury - kierunek Architektura i Urbanistyka oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii - kierunek Zarządzanie i Marketing. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Architektury PG w 2011 r. Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich i w 2012 r.     Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast. Jest właścicielką firmy zajmującej się projektowaniem architektonicznym. Należy do grupy niezależnych ekonomicznie przedsiębiorców. Prywatnie interesuje ją architektura, urbanistyka, rewitalizacja,  fotografia, sztuka, malarstwo i ekonomia.


Violetta Róża Kasprzak okręg nr 12 Lekarz medycyny, szanowany specjalista anestezjologii i intensywnej terapii od 22 lat pracująca w Chojnickim szpitalu. Zaangażowana działaczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy – organizatorka wielu spotkań i dyskusji dotyczących profilaktyki zdrowia i praw pracowniczych. Wyróżniająca się członkini Stowarzyszenia PChS, wybierana dwukrotnie jego  przewodniczącą.Marta Helena Potulska, okręg nr 13


Lat 36. Wykształcenie techniczne i artystyczne. Mikroprzedsiębiorca - projektantka wnętrz, fotograf, grafik komputerowy. Dusza podróżnika. Od dziecka podróżowała po świecie. To właśnie podróże kształtowały jej światopogląd, "poszerzały pole widzenia". To dzięki bogatym doświadczeniom wyniesionym z wypraw oraz z prowadzenia własnej działalności, zapragnęła zmian, by Chojnice stały się miejscem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Mówi "Trzeba zmienić skostniały system, otworzyć się na zmiany. System ma służyć ludziom, a nie odwrotnie."

Zbigniew Opas, okręg nr 14Pierwszy przewodniczący rady miejskiej w Chojnicach po 1989 roku. Doświadczony działacz samorządowy, przez całe swoje życie zaangażowany w sprawy miasta. Kandyduje ponownie, by przywrócić życiu publicznemu ideały, które towarzyszyły wszystkim po odzyskaniu przez Polskę wolności, a przez ostatnie 25 lat nie doczekały się realizacji.  


Marzenna Jadwiga Osowicka, okręg nr 16 Absolwentka filologii romańskiej na UAM w Poznaniu. Od 1989 r. nauczyciel i wychowawca świetlicy w chojnickim Gimnazjum nr 1, aktualnie także romanista w II Liceum Ogólnokształcącym.  Współtwórca Fundacji Fuhrmanna, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ósemka” Chojnice. Współorganizatorka imprez sportowych. Entuzjastka upowszechniania i rozwoju sportu dzieci, młodzieży i dorosłych. Pasjonatka tenisa stołowego, pływania, siatkówki i szachów. Jej udział w stowarzyszeniu PChS to kontynuacja zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności, w tworzenie świadomego społeczeństwa obywatelskiego wolnego od patologii - zwłaszcza mobbingu.


Alicja Katarzyna Kreft, okręg nr 17Lat 49, mężatka, Magister filologii polskiej z bibliotekoznawstwem Absolwentka Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej W Bydgoszczy, dodatkowo studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Firmą i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej oraz podyplomowych Studiów Nadzoru Pedagogicznego i Ewaluacji na Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (tytuł ewaluatora placówek edukacyjnych).Przez 27 lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego, dodatkowo przez 13 lat jako wicedyrektor w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach. Wieloletni egzaminator i weryfikator egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej. Odznaczona przez Prezydenta RP srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Zainteresowania: podróże, technologie informacyjno - komunikacyjne, język angielski, literatura piękna.


Jarosław Kościelski, okręg nr 19


Lat 27, z wykształcenia politolog.  Członek Kongresu Nowej Prawicy zwolennik obniżania podatków  i opłat lokalnych,  likwidacji straży miejskiej oraz zmniejszenia stref płatnego parkowania. Opowiada się także za ograniczeniem biurokracji, racjonalizacją wydatków publicznych i zmniejszeniem zadłużenia Chojnic.


Ewa Maria Windorpska, okręg nr 20Lat 41, wykształcenie wyższe, magister ekonomii, dyplomowany protetyk słuchu. Prywatnie matka trojga dzieci. Zaangażowanie w pracę samorządów szkolnych. Wcześniej wieloletnie doświadczenie kierownicze w bankach. Obecnie szczególna troska o profilaktykę słuchu dzieci i dorosłych. Nie wybiera kariery, stawia na praworządność.